Ee, artık cazın kralıyım, diye düşündü Hokie Mokie, trombonunun kızağını yağlarken. Yıllardır ...